Crime Stoppers Tasmania là một tổ chức từ thiện độc lập, dựa vào cộng đồng – không thuộc chính phủ hay cảnh sát.

Crime Stoppers tồn tại để khuyến khích mọi người chuyển thông tin có thể giúp cảnh sát giải quyết hoặc ngăn chặn tội phạm và làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. Chia sẻ thông tin với Người ngăn chặn tội phạm rất dễ dàng và an toàn, đồng thời có nghĩa là bạn có thể tránh được những hành động mang tính hình thức với cảnh sát.

Hãy lên tiếng nếu bạn biết điều gì đó về tội phạm hoặc ma túy trong cộng đồng của bạn.

Giữ bí mật với Kẻ ngăn chặn tội phạm.

Báo cáo tội phạm hoặc gọi 1800 333 000